Mersul Trenurilor Regiotrans » Trenuri » Potingeni hc

Numar Tren
Rute pentru trenuri care sosesc si pleaca din statia Potingeni hc
R-14812
Trusesti (03:45) - Zlatunoaia h (03:54) - Jijia h (04:01) - Todireni Hm (04:09) - Rauseni hc (04:16) - Rediu hc (04:22) - Andrieseni hc (04:27) - Soldana hc (04:33) - Iacobenii Vechi hc (04:39) - Vladeni Iasi (04:46) - Larga Jijia Hm (04:57) - Potingeni hc (05:03) - Movileni h (05:12) - Letcani (05:23) - Iasi (05:39)
R-14813
Iasi (05:21) - Letcani (05:35) - Movileni h (05:45) - Potingeni hc (05:52) - Larga Jijia Hm (05:58) - Vladeni Iasi (06:15) - Iacobenii Vechi hc (06:22) - Soldana hc (06:28) - Andrieseni hc (06:34) - Rediu hc (06:40) - Rauseni hc (06:46) - Todireni Hm (07:00) - Jijia h (07:08) - Zlatunoaia h (07:15) - Trusesti (07:23)
R-14814
Trusesti (05:10) - Zlatunoaia h (05:19) - Jijia h (05:26) - Todireni Hm (05:34) - Rauseni hc (05:41) - Rediu hc (05:47) - Andrieseni hc (05:53) - Soldana hc (05:59) - Iacobenii Vechi hc (06:05) - Vladeni Iasi (06:13) - Larga Jijia Hm (06:24) - Potingeni hc (06:31) - Movileni h (06:40) - Letcani (06:51) - Iasi (07:07)
R-14815
Iasi (06:53) - Letcani (07:07) - Movileni h (07:18) - Potingeni hc (07:25) - Larga Jijia Hm (07:31) - Vladeni Iasi (07:42) - Iacobenii Vechi hc (07:49) - Soldana hc (07:55) - Andrieseni hc (08:01) - Rediu hc (08:07) - Rauseni hc (08:13) - Todireni Hm (08:20) - Jijia h (08:28) - Zlatunoaia h (08:35) - Trusesti (08:44) - Buhaceni h (08:51) - Dingeni (08:59) - Dingeni Nord h (09:05) - Ungureni Hm (09:14) - Mindresti h (09:20) - Vorniceni h (09:28) - Mateieni h (09:33) - Corlateni h (09:37) - Carasa h (09:41) - Broscauti h (09:48) - Dorohoi (09:57)
 © mersultrenurilor.net - 2023