Mersul Trenurilor Regiotrans » Trenuri » Ronat Triaj Cabina h

Numar Tren
Rute pentru trenuri care sosesc si pleaca din statia Ronat Triaj Cabina h
R-14316
Lovrin (04:54) - Satu Nou Hm (05:03) - Pesac h (05:12) - Periam (05:25) - Varias hc (05:37) - Gelu hc (05:45) - Barateaz h (05:51) - Chinezu h (05:58) - Hodoni h (06:06) - Sinandrei Hm (06:20) - Ronat Triaj Grupa D (06:27) - Ronat Triaj h (06:30) - Ronat Triaj Cabina h (06:34) - Timisoara Nord (06:41)
R-14386
Sinnicolau Mare (05:05) - Tomnaticu h (05:16) - Lovrin (05:28) - Satu Nou Hm (05:36) - Sandra h (05:51) - Biled (06:03) - Pescaretu Mic hc (06:23) - Dudestii Noi Hm (06:35) - Ronat Triaj Grupa D (06:48) - Ronat Triaj h (06:51) - Ronat Triaj Cabina h (06:54) - Timisoara Nord (06:59)
R-14317
Timisoara Nord (07:26) - Ronat Triaj Cabina h (07:33) - Ronat Triaj h (07:36) - Ronat Triaj Grupa D (07:39) - Sinandrei Hm (07:50) - Hodoni h (08:00) - Chinezu h (08:07) - Barateaz h (08:12) - Gelu hc (08:18) - Varias hc (08:25) - Periam (08:47) - Pesac h (08:59) - Satu Nou Hm (09:08) - Lovrin (09:32) - Gotlob h (09:40) - Comlosu Mare h (09:49) - Teremia Banat hc (10:00) - Nerau hc (10:08)
R-14387
Timisoara Nord (07:56) - Ronat Triaj Cabina h (08:03) - Ronat Triaj h (08:06) - Ronat Triaj Grupa D (08:09) - Dudestii Noi Hm (08:18) - Pescaretu Mic hc (08:30) - Biled (08:51) - Sandra h (09:03) - Satu Nou Hm (09:19) - Lovrin (09:27) - Tomnaticu h (09:39) - Sinnicolau Mare (09:50)
 © mersultrenurilor.net - 2024